Giảm đến 50% - Trượt ván trượt không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ hiện nay nhất là đối với các bạn đam mê các môn thể thao đầy tính nghệ thuật và kiên trì này. Với những kĩ thuật điêu luyện kick flip, ollie, xoay ván… các sktater như những người nghệ sĩ đường phố thực thụ.
Ván trượt Penny Hồng, Van truot Penny Hong

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Hồng, Van truot Penny Hong
Ván trượt Penny Xanh Lá, Van truot Penny Xanh La

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Xanh Lá, Van truot Penny Xanh La
Ván trượt Penny Đen, Van truot Penny Den

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Đen, Van truot Penny Den
Ván trượt Penny Xanh Dương, Van truot Penny Xanh Duong

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Xanh Dương, Van truot Penny Xanh Duong
Ván trượt Penny Cam, Van truot Penny Cam

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Cam, Van truot Penny Cam
Ván trượt Penny Trắng, Van truot Penny Trang

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Trắng, Van truot Penny Trang
Ván trượt Penny Tím, Van truot Penny Tim

Giá NY: 1,350,000 VND

Giá KM: 750,000 VND

Ván trượt Penny Tím, Van truot Penny Tim
Ván trượt Penny Cool 04, Van truot Penny Cool 04

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 04, Van truot Penny Cool 04
Ván trượt Penny Cool 05, Van truot Penny Cool 05

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 05, Van truot Penny Cool 05
Ván trượt Penny Cool 06, Van truot Penny Cool 06

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 06, Van truot Penny Cool 06
Ván trượt Penny Cool 07, Van truot Penny Cool 07

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 07, Van truot Penny Cool 07
Ván trượt Penny Cool 08, Van truot Penny Cool 08

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 08, Van truot Penny Cool 08
Ván trượt Penny Cool 09, Van truot Penny Cool 09

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 09, Van truot Penny Cool 09
Ván trượt Penny Cool 03, Van truot Penny Cool 03

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 03, Van truot Penny Cool 03
Ván trượt Penny Cool 02, Van truot Penny Cool 02

Giá NY: 2,000,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 02, Van truot Penny Cool 02
Ván trượt Penny Cool 01, Van truot Penny Cool 01

Giá NY: 2,100,000 VND

Giá KM: 1,299,000 VND

Ván trượt Penny Cool 01, Van truot Penny Cool 01
( 1 | 1 trang )
Chuyến đến trang: